Name Price (USD) Price (BTC) Volume (USD) Volume (BTC) Change (1h) Change (24h) Change (7d)
BTC Bitcoin
8,239.66 1.00000000 7,290,350,000.00 884,787.72182347 0.22% 2.44% 9.54%
ETH Ethereum
545.36 0.06637880 2,114,730,000.00 256,652.58032492 0.4% 6.42% 19.59%
HXT Hextracoin
0.00 0.00000006 8,935,845.16 1,333.80777130 0% 0% 0%
UNX Unixcoin
0.86 0.00009950 2,586,303.00 299.20210551 2.33% 3.49% 0%
FRST FirstCoin
0.08 0.00000970 127,907.00 15.52333470 0.28% 13.52% -30.07%
EXA EXA Coin
0.67 0.00007751 73,421.00 8.49386858 4.48% 10.45% 0%
BCC BitConnect
1.44 0.00017575 3,696.51 0.44862409 -2.01% 0.42% 6.23%
HBC HomeBlockCoin
0.02 0.00000187 3,364.65 0.40834816 0.15% 0.09% 4.92%
REC Regalcoin
0.10 0.00001166 3,198.06 0.38813009 -23.34% -8.53% -32.12%
AI POLY AI
0.00 0.00000002 1,972.64 0.23940794 1.11% -32.07% -50.13%
BTE BitSerial
0.01 0.00000128 1,513.57 0.18369326 2.52% 28.07% 90.57%
DAV DavorCoin
0.01 0.00000081 718.71 0.08722581 -18.97% -18.89% -42.13%
GRX GOLD Reward Token
0.01 0.00000152 182.52 0.02215079 0.46% 1.07% 17.61%
LCT LendConnect
0.05 0.00000639 0.00 0.00000000 % % -15.87%

Bitcoin Cash đang tiến đến 1000 đô

hainam -
Bitcoin Cash ngày hôm nay đã có một buổi sáng thành công. Khác với anh trai ruột Bitcoin của nó, chúng ta đang được nhìn thấy Bitcoin Cash tăng trưởng tích cực trong một buổi sáng có lẽ khá là ...