Name Price (USD) Price (BTC) Volume (USD) Volume (BTC) Change (1h) Change (24h) Change (7d)
BTC Bitcoin
8,923.48 1.00000000 6,013,370,000.00 673,881.71430877 -0.43% 2.82% 11.73%
ETH Ethereum
537.14 0.06033490 1,339,750,000.00 150,137.61447328 -0.47% 1.92% -6.19%
HXT Hextracoin
0.00 0.00000004 11,875,648.69 1,335.69325028 0% 0% 0%
UNX Unixcoin
0.86 0.00009950 2,586,303.00 299.20210551 2.33% 3.49% 0%
FRST FirstCoin
0.45 0.00005107 301,075.00 33.73963969 -2.25% 0.66% -4.62%
LCT LendConnect
1.01 0.00011398 123,772.00 13.87037344 -1.06% 5.26% -30.98%
EXA EXA Coin
0.67 0.00007751 73,421.00 8.49386858 4.48% 10.45% 0%
REC Regalcoin
0.27 0.00002999 14,283.90 1.60070959 -3.31% -12.51% 12.44%
BCC BitConnect
1.64 0.00018379 8,817.86 0.98816381 10.34% 0.96% -12.32%
HBC HomeBlockCoin
0.03 0.00000389 4,234.34 0.47451667 -0.33% 6.74% -10.35%
AI POLY AI
0.00 0.00000005 1,848.15 0.20711090 -0.64% 32.07% 5.02%
DAV DavorCoin
0.02 0.00000181 842.54 0.09441787 -3.15% -1.37% -13.94%
GRX GOLD Reward Token
0.03 0.00000335 541.82 0.06071880 7.44% 16.48% -3.74%
BTE BitSerial
0.01 0.00000080 203.42 0.02279649 -0.4% -0.97% 13.74%

3 kịch bản cho Bitcoin tại Việt Nam

hainam -
Thay đổi chóng mặt Kể từ khi chính thức ra đời vào năm 2008 đến nay, Bitcoin đã có không ít ảnh hưởng đến với thị trường tài chính thế giới. Đặc biệt, khi đồng tiền này đang có những ...