Name Price (USD) Price (BTC) Volume (USD) Volume (BTC) Change (1h) Change (24h) Change (7d)
BTC Bitcoin
8,516.69 1.00000000 7,459,430,000.00 875,860.22269215 0.11% 3.2% 6.45%
ETH Ethereum
592.08 0.06957180 2,579,960,000.00 302,929.89412554 0.04% 6.39% 17.42%
HXT Hextracoin
0.00 0.00000006 8,935,845.16 1,333.80777130 0% 0% 0%
UNX Unixcoin
0.86 0.00009950 2,586,303.00 299.20210551 2.33% 3.49% 0%
FRST FirstCoin
0.07 0.00000777 81,174.70 9.53124982 1.14% -17.32% -35.52%
FRST FirstCoin
0.07 0.00000777 81,174.70 9.53124982 1.14% -17.32% -35.52%
EXA EXA Coin
0.67 0.00007751 73,421.00 8.49386858 4.48% 10.45% 0%
BCC BitConnect
0.60 0.00007106 11,439.20 1.34315092 -43.05% -58.66% -62.26%
BCC BitConnect
0.60 0.00007106 11,439.20 1.34315092 -43.05% -58.66% -62.26%
REC Regalcoin
0.10 0.00001188 7,009.70 0.82305450 -0.43% -12.6% -33.17%
REC Regalcoin
0.10 0.00001188 7,009.70 0.82305450 -0.43% -12.6% -33.17%
HBC HomeBlockCoin
0.02 0.00000186 2,141.87 0.25149090 0.86% 3.49% -5.18%
HBC HomeBlockCoin
0.02 0.00000186 2,141.87 0.25149090 0.86% 3.49% -5.18%
BTE BitSerial
0.01 0.00000108 1,489.56 0.17489893 6.74% -0.33% 76.18%
BTE BitSerial
0.01 0.00000108 1,489.56 0.17489893 6.74% -0.33% 76.18%
DAV DavorCoin
0.01 0.00000109 635.89 0.07466410 9.21% 37.29% -39.34%
DAV DavorCoin
0.01 0.00000109 635.89 0.07466410 9.21% 37.29% -39.34%
GRX GOLD Reward Token
0.01 0.00000133 535.82 0.06291353 2.4% -0.22% 6.57%
GRX GOLD Reward Token
0.01 0.00000133 535.82 0.06291353 2.4% -0.22% 6.57%
AI POLY AI
0.00 0.00000003 265.92 0.03122352 0.87% -21.92% -26.39%
LCT LendConnect
0.05 0.00000639 0.00 0.00000000 % % 0.77%

Binance phủ nhận việc giao dịch bằng Dollar

hainam -
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance vừa qua đã bác bỏ các tin tức rằng họ sẽ cho phép người dùng mua các đồng tiền số bằng đô la. Phát ngôn viên của Binance khẳng định với Bloomberg qua email một ...