Name Price (USD) Price (BTC) Volume (USD) Volume (BTC) Change (1h) Change (24h) Change (7d)
BTC Bitcoin
8,951.84 1.00000000 6,108,740,000.00 682,400.48973172 0.05% -0.33% 8.33%
ETH Ethereum
564.16 0.06318850 1,794,040,000.00 200,410.19499902 -0.04% 0.32% -7.86%
HXT Hextracoin
0.00 0.00000007 11,902,727.81 1,335.86916044 0% 0% 0%
UNX Unixcoin
0.86 0.00009950 2,586,303.00 299.20210551 2.33% 3.49% 0%
LCT LendConnect
1.06 0.00011904 299,699.00 33.47903895 9.8% 6.57% -33.55%
FRST FirstCoin
0.44 0.00004968 122,783.00 13.71595113 0.14% -7.72% -12.72%
EXA EXA Coin
0.67 0.00007751 73,421.00 8.49386858 4.48% 10.45% 0%
HBC HomeBlockCoin
0.04 0.00000425 14,385.80 1.60702157 -4.29% -17.5% -0.95%
REC Regalcoin
0.24 0.00002692 9,991.58 1.11614819 0.46% 14.59% 44.8%
BCC BitConnect
1.72 0.00019264 8,337.77 0.93140293 1.81% -13.8% -11.9%
AI POLY AI
0.00 0.00000005 5,945.47 0.66416178 0.09% 1.71% -91.38%
DAV DavorCoin
0.02 0.00000210 4,339.76 0.48478972 0.11% -14.16% -6.76%
GRX GOLD Reward Token
0.03 0.00000308 617.18 0.06894493 0.09% -20.28% -14.41%
BTE BitSerial
0.01 0.00000079 603.13 0.06737475 -1.52% 46.75% -16.88%

Ứng dụng theo dõi giá các đồng tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc – Liệu MyToken có thể tái cơ cấu hệ sinh thái đầu tư của các đồng tiền số mã hóa?

hainam -
Ngành công nghiệp blockchain đã chứng kiến sự bùng nổ vào năm 2017. Với các tính năng an toàn, tin cậy, phân quyền và chống trộm cắp, công nghệ blockchain đang dần chuyển mình, từ những kẻ “mọt công nghệ” ...

Người Mỹ ‘chán’ tiền ảo

hainam -
    Người Mỹ ‘chán’ tiền ảo  Phiên An (theo Bloomberg) Bài viết liên quan Amazon – Ebay: Nếu một ngày cả 2 đại gia chấp nhận thanh toán Bitcoin thì thị trường tiền ảo sẽ bay tới đâu? Ebay, ...