Name Price (USD) Price (BTC) Volume (USD) Volume (BTC) Change (1h) Change (24h) Change (7d)
BTC Bitcoin
11,293.00 1.00000000 10,430,700,000.00 923,642.96466838 0.79% -2.55% 26.91%
ETH Ethereum
899.36 0.08094260 2,726,560,000.00 241,438.05897459 0.11% -5.76% 3.44%
HXT Hextracoin
46.27 0.00416884 14,784,193.01 1,332.02928245 -0.45% 4.04% -54.23%
UNX Unixcoin
0.86 0.00009950 2,586,303.00 299.20210551 2.33% 3.49% 0%
LCT LendConnect
4.48 0.00040285 2,077,370.00 183.95200567 15.22% 140.67% 295.18%
REC Regalcoin
0.77 0.00006899 500,911.00 44.35588418 11.4% 165.14% 151.69%
AI POLY AI
2.00 0.00017959 492,149.00 43.58000531 0.57% -12.09% -15.81%
HBC HomeBlockCoin
0.30 0.00002722 311,664.00 27.59798105 -5.02% 35.33% -14.32%
FRST FirstCoin
0.82 0.00007368 181,564.00 16.07757018 -1.23% -7.56% -56.15%
BCC BitConnect
3.38 0.00030380 153,066.00 13.55406004 0.96% -13.94% -20.97%
EXA EXA Coin
0.67 0.00007751 73,421.00 8.49386858 4.48% 10.45% 0%
DAV DavorCoin
0.06 0.00000583 26,610.20 2.35634464 -2.47% -11.05% 63.06%
GRX GOLD Reward Token
0.07 0.00000656 7,974.00 0.70610112 0.01% -3.86% 20.74%
BTE BitSerial
0.09 0.00000792 5,168.97 0.45771451 9.52% 14.71% 17.37%

Đừng ảo tưởng về tiền ảo

hainam -
Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu NHNN khẩn trương chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện ...