Một số bạn quên mất rút Uquid giai đoạn ICO để chuyển qua Myeth, Nam cũng thế. Sau 1 hồi thăm hỏi và tìm kiếm trợ giúp từ Uquid, hiện đã lấy lại được.

Qua bài này xin hướng dẫn các bạn cách lấy lại Uquid đã mất.

Đầu tiên bạn cần liên  hệ với 1 trong những thông tin sau:

Vì Nam hay đùng Skype nên Nam add skype và chat với support của họ. Nick là uquid.support

Không dài dòng đi thẳng vào vấn đề:

Hi Uquid Support Team,

Please help me check my ICO Uquid.

Personal ID: ……….

Account ID: UQ447600

PIN: xxx  – Use it when you have transfer action or buy a new card

Security Code: xxxx – Use it when you want to reset password.

Help me transfer Uquid to Livecoin. My Livecoin Wallet: ………..

Trong đó bạn cần phải cung cấp PIN và Security Code, 2 cái này trong email khi đăng ký Uquid có. Mã ví trong Livecoin bạn lấy tại Balance.

Vì support có thể không online, khi anh ta online sẽ trả lời và chuyển cho bạn ngay

Kiểm tra trong Livecoin sau vài phút là sẽ có

 

Hy vọng qua bài viết này, bạn nào lỡ quên chuyển Uquid có thể lấy lại được.

 

Tags