Cuối cùng thì bitconnectX cũng mở cửa cho nhà đầu tư tham gia mua ICO. Điểm đặc biệt là toàn bộ các thành viên tham gia bitconnect có thể đăng nhập, không cần tạo thêm tài khoản

Theo thông tin giới thiệu BitconnectX là 1 sàn giao dịch giữa bitconnect và các đồng coin khác

ICO sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn

  1. Giai đoạn 1 từ 10.1 đến 24.1 bán 3.9 triệu coin, người mua sớm giảm 5%
  2. Giai đoạn 2 từ 25.1 đến 8.2 bán 3.9 triệu coin, người mua sớm giảm 2%
  3. Giai đoạn 3 từ 9.2 đến 23.2 bán 3.9 triệu coin, không giảm giá.

Giá của BitconnectX khá chát, đến 50$ = 1BCCX

Bạn có thể mua BCCX thông qua BTC, BCC hoặc LTC.

Hiện tại giá của BCCX ICO là quá cao do ăn theo thương hiệu của BCC. Và thời gian ICO còn dài nên lượng người mua vẫn ít

Theo Nam thì giai đoạn này BCCX với giá 50$ thì thực sự chưa hot. Nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi mua

 

 

 

Tags