tincoin bitconnect hoat dong Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Bitconnect đã vào được nhưng rất chậm

Bitconnect đã vào được nhưng rất chậm

Sau 2 ngày bảo trì vì bị ddos, Hiện website bitconnect đã login được, nhưng rất chậm các thao tác đều phải chờ loading Sàn exchange đã hoạt động nhưng chậm, xuất hiện 1 bạn cá mập bự đang làm giá...