tincoin bitconnect.win Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Chương trình từ thiện Vui Trung Thu

Chương trình từ thiện Vui Trung Thu

Hàng năm bạn Duy Phong một thành viên từ ngày đầu của bitconnect.win đều thực hiện chương trình Vui Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Tây. Năm nay sau khi trao đổi cùng...