tincoin cam bitcoin Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Hàn quốc sẽ không cấm Bitcoin

Hàn quốc sẽ không cấm Bitcoin

Thị trường Bitcoin đỏ lửa 1 phần do đầu tháng 1.2018, phía Hàn Quốc dự định thông qua luật cấm giao dịch Bitcoin.  Tuy nhiên hôm nay theo thông tin chính thức từ Bộ trưởng tài chính của Hàn Quốc,...