tincoin du an exacoin Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Exacoin – Dự án ICO tiềm năng cuối 2017

Exacoin – Dự án ICO tiềm năng cuối 2017

Đêm qua Nam được giới thiệu 1 dự án ICO mới dự án Exacoin, theo Nam đánh giá đây là có cách tiếp cận khá hay so với phong trào người người ICO, nhà nhà ICO hiện tại. Điểm đặc biệt nhất của dự án...
Exacoin – Dự án ICO tiềm năng cuối 2017

Exacoin – Dự án ICO tiềm năng cuối 2017

Đêm qua Nam được giới thiệu 1 dự án ICO mới dự án Exacoin, theo Nam đánh giá đây là có cách tiếp cận khá hay so với phong trào người người ICO, nhà nhà ICO hiện tại. Điểm đặc biệt nhất của dự án...