tincoin exa cua ai Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Exacoin của nước nào ?

Exacoin của nước nào ?

Vì các dự án ICO lending có xu hướng ẩn danh, nên các nhà đầu tư thường đặt câu hỏi dự án đó thuộc nước nào. Tương tự với Exacoin, mọi người luôn thắc mắc, nó do ai tạo ra, có họ hàng gì với BCC,...