tincoin hot Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Tin xấu Davor chính thức đóng cửa lending

Tin xấu Davor chính thức đóng cửa lending

Đúng như dự báo, hôm nay Davor đã chính thức chấm đứt lending Chúng tôi có một thông báo rất quan trọng để thực hiện, có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi đã...