tincoin hxt Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Hextracoin còn 14$ – Kẻ khóc người cười

Hextracoin còn 14$ – Kẻ khóc người cười

Đêm qua Hextracoin có 1 đợt điều chỉnh giá mạnh, mất gần 1/3 giá trị chỉ trong 1 ngày, giá thấp nhất chỉ còn 14$. So với thời điểm cao nhất của hôm qua giá HXT là 37.76$ Điều này làm các nhà đầu tư...