tincoin rut tien exacoin Archives - Đánh giá dự án & coin tiềm năng
Rút BTC, ETH vẫn chậm – Liệu exa có scam ?

Rút BTC, ETH vẫn chậm – Liệu exa có scam ?

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay đặc biệt là việc HXT học theo Ifan hạn chế nhà đầu tư bán HXT và rút BTC ra ngoài, thì việc Exa rút BTC và ETH nhỏ giọt cũng đang làm nhà đầu tư đang muốn...