[VUI] Tặng 100 HXT mỗi ngày

Nhằm trợ giúp các thành viên chưa từng tham gia lending có cơ hội thử lending Hextracoin ( HXT COIN). Nam xin mở chương trình tặng HXT coin mỗi ngày. Thể lệ đơn giản như sau:

  1. Các thành viên chưa hoặc đang lending HXT đều có thể tham gia. Nếu chưa có tài khoản, hãy xem bài hướng dẫn đăng ký hextracoin
  2. Vào menu Wallet lấy mã ví HXT coin.
  3. Điền mã ví và email của bạn vào ô bên dưới. Mỗi ngày, mã ví nào dự báo đúng sẽ nhận thưởng.
  4. Chương trình sẽ không cho phép dự báo sau 23h và trước 1h đêm
  5. Khoảng 7h – 7h30 sáng hôm sau, Nam sẽ chuyển 100 HXT vào mã ví đó, nên bạn sử dụng đúng mã ví của mình nhé.

Nếu mạnh thường quân nào nào có tinh thần ủng hộ chương trình vui lòng gửi HXT vào địa chỉ này nhé: Qy1hGGKwB1fcc98R28NCWArRk9rIYzsxM1

Cách tính điểm: người nào có giá dự báo có sai số nhỏ nhất so với BTC là người chiến thắng.

Sai số = Giá dự báo – giá BTC lúc 24h (VN)

Sáng nay, 100 HXT đã gửi cho người chơi ngày 2.2.2018

1 BTC = 11559 USD

Dự báo giá BTC - nhận ngay 100 HXT
# Thời gian Email Giá BTC
1 2018-02-20 03:20:12 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,300
2 2018-02-19 08:48:43 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,030
3 2018-02-18 15:17:35 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,030
4 2018-02-18 04:45:28 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 10,562
5 2018-02-17 04:30:15 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 10,978
6 2018-02-17 01:42:19 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,300
7 2018-02-16 15:47:53 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 9,999
8 2018-02-16 04:45:42 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 9,012
9 2018-02-15 15:00:33 tkm...@live.com PMAHeRLljf..............j3iWRpeKne 9,435
10 2018-02-15 10:04:36 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 9,664
11 2018-02-15 09:28:03 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,000
12 2018-02-15 01:59:13 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,256
13 2018-02-14 13:06:50 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 9,424
14 2018-02-14 10:40:22 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 8,664
15 2018-02-14 08:46:01 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 9,000
16 2018-02-14 03:02:38 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,412
17 2018-02-13 11:58:19 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,624
18 2018-02-13 09:03:32 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,750
19 2018-02-13 06:02:21 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,950
20 2018-02-13 04:31:36 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,942
21 2018-02-13 01:50:17 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 9,209
22 2018-02-13 01:14:32 pha...@gmail.com e5WDl6uzw3..............4nUlioW3hZ 9,125
23 2018-02-12 15:59:38 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,816
24 2018-02-12 08:34:19 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,800
25 2018-02-11 12:42:24 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,551
26 2018-02-11 10:02:00 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,302
27 2018-02-10 19:06:42 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,189
28 2018-02-10 16:08:37 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,444
29 2018-02-10 12:54:14 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,675
30 2018-02-10 07:48:52 duc...@gmail.com WGHGyGibqX..............HXc0ZrfL36 9,268
31 2018-02-10 02:25:29 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 9,086
32 2018-02-10 02:18:41 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
33 2018-02-10 02:04:43 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,816
34 2018-02-09 13:46:13 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,132
35 2018-02-09 12:04:57 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,400
36 2018-02-09 02:35:46 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 8,535
37 2018-02-08 17:55:59 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,234
38 2018-02-08 15:54:32 hie...@gmail.com FZHqctX5Mk..............Wxcl1ML8cJ 8,125
39 2018-02-08 15:50:31 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,324
40 2018-02-08 15:22:45 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 8,952
41 2018-02-08 10:04:11 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,524
42 2018-02-08 09:05:23 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,100
43 2018-02-08 05:15:10 anh...@gmail.com r1H1g8I7bh..............SBmllsoVXm 8,210
44 2018-02-08 04:34:59 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,515
45 2018-02-08 02:55:57 tha...@gmail.com 5YN16kINu8..............Sw7M3sH7u4 8,500
46 2018-02-08 01:34:09 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
47 2018-02-07 22:40:36 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,000
48 2018-02-07 15:41:34 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 8,794
49 2018-02-07 15:16:05 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 8,576
50 2018-02-07 14:52:49 lan...@gmail.com ycjhNEZzI7..............UNhuoLqOG2 8,040
51 2018-02-07 12:06:00 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,511
52 2018-02-07 05:35:59 tru...@gmail.com Hz1iEKUtvI..............NIEj1kJfj7 7,827
53 2018-02-07 05:13:55 duo...@gmail.com 1ERlSyo1Jc..............mwemIxCBFC 7,474
54 2018-02-07 05:05:00 ant...@gmail.com 2qm9uADfr8..............ofnwivdNpi 6,333
55 2018-02-07 03:43:36 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 7,654
56 2018-02-07 00:17:31 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
57 2018-02-06 21:39:01 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 7,850
58 2018-02-06 18:57:49 tin...@gmail.com UuezXH93OG..............IurJQGwpYP 5,890
59 2018-02-06 17:00:09 tru...@gmail.com Hz1iEKUtvI..............NIEj1kJfj7 7,100
60 2018-02-06 16:04:54 tra...@gmail.com 1LSuy1Fx82..............unUY5Cd92m 7,336
61 2018-02-06 15:36:14 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 7,541
62 2018-02-06 15:08:04 Bin...@gmail.com kgjaDvKaSB..............jOU6GUXTe7 7,109
63 2018-02-06 15:05:18 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 7,324
64 2018-02-06 14:53:08 woo...@gmail.com v9upoNdAHq..............i07QMi9WCa 6,735
65 2018-02-06 14:02:36 lan...@gmail.com ycjhNEZzI7..............UNhuoLqOG2 7,350
66 2018-02-06 13:45:52 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 6,945
67 2018-02-06 11:55:39 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 5,840
68 2018-02-06 08:09:04 Mrz...@gmail.com F83OucXerL..............26lFujAOs4 5,438
69 2018-02-03 07:42:34 min...@gmail.com Z6Yq8wnlwr..............l83ORdlXSz 8,647
70 2018-02-03 07:32:20 hie...@gmail.com s4hfGDgdJk..............1kEHQU2f10 8,880
71 2018-02-03 07:16:19 min...@gmail.com s6HgErt16a..............A5PEO938is 8,927
72 2018-02-03 07:16:00 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 8,984
73 2018-02-03 06:56:58 kim...@gmail.com HZBpJy0v54..............smcj512Dnl 15
74 2018-02-03 06:48:27 hau...@gmail.com LRkc8yxj6i..............17867tx5Z3 9,160
75 2018-02-03 06:36:57 let...@gmail.com 17kAfTDmbF..............r01phBXv5E 7,997
76 2018-02-03 06:10:42 don...@gmail.com hk4q9AzHKj..............i92ugFFEYb 8,669
77 2018-02-03 06:04:46 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,331
78 2018-02-03 06:01:59 lex...@gmail.com erddPUSxfp..............2g7c7uc89T 8,550
79 2018-02-03 05:51:17 mr....@gmail.com KdnqxrbCWW..............ypd1udaDo3 7,500
80 2018-02-03 05:38:11 hie...@gmail.com FZHqctX5Mk..............Wxcl1ML8cJ 8,367
81 2018-02-03 05:30:50 pha...@gmail.com 7gQQp2Y1gj..............RtZpJ6L1i1 8,675
82 2018-02-03 05:24:19 khu...@gmail.com kUFUVznw2g..............gaDjWZ1Ny8 8
83 2018-02-03 05:22:04 pha...@gmail.com R8AycN3hqP..............zusNeBYXvv 8,217
84 2018-02-03 05:06:49 mie...@gmail.com xUeg736zIj..............4O7f577OIf 7,979
85 2018-02-03 04:37:52 doa...@gmail.com apDSWfnIOv..............LT8IehwHR1 9,362
86 2018-02-03 04:34:12 tru...@gmail.com vYOegtm3lZ..............yhHYmwd92k 7,900
87 2018-02-03 04:30:36 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,611
88 2018-02-03 04:13:22 ngu...@gmail.com rP1s6Onuox..............zZWg0wcRsn 8,647
89 2018-02-03 04:12:28 phu...@gmail.com EY0USwlOcF..............CpYMUyCRrf 8,547
90 2018-02-03 04:01:12 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 8
91 2018-02-03 04:01:04 tra...@gmail.com xkirmU9Qgw..............lBKSVaXld5 9,081
92 2018-02-03 04:00:16 let...@gmail.com 9KyMVxgnRp..............mLY3j8bHYB 8
93 2018-02-03 03:41:19 Tra...@gmail.com D0JRIxs32D..............ifH2X58mab 1
94 2018-02-03 03:25:31 dsn...@gmail.com 54lUfqQHKd..............WAZCcDxE9I 8,535
95 2018-02-03 03:18:29 Doh...@gmail.com zF73pIN9YJ..............AFBnhoxTgI 8,104
96 2018-02-03 03:14:42 let...@gmail.com IHEdRUurkb..............SbJHTlpeg3 8,900
97 2018-02-03 03:12:47 ngo...@gmail.com 5qhirl5oJY..............rVth7t8pQS 9,100
98 2018-02-03 03:11:24 min...@gmail.com eU9hOkliOH..............4fJqMJkrKE 8,920
99 2018-02-03 03:10:02 ngo...@gmail.com kPYyBnhowh..............yGX62WCOAw 8,800
100 2018-02-03 03:07:34 lal...@gmail.com vtii1pXcs8..............A5S6qjSoym 84
101 2018-02-03 03:03:09 ngu...@gmail.com fpoGdVbHs8..............2Gr0xPq2MI 8
102 2018-02-03 03:01:54 hon...@gmail.com nlAOwRmfAP..............FELAA7yksy 9
103 2018-02-03 03:00:35 bab...@gmail.com pNWgyaAQH8..............48l05lRqTG 9
104 2018-02-03 02:56:55 nkl...@gmail.com xCGAbZSamx..............nvnxfPW5k8 8,605
105 2018-02-03 02:54:12 tra...@gmail.com BE2k7S7sLV..............VKEkWSnHo2 9
106 2018-02-03 02:53:38 jyd...@gmail.com FORTCxMmAp..............dYZ3CrczTi 35
107 2018-02-03 02:51:11 tra...@gmail.com rAYxqStiuF..............cWUmxFmMrY 8,210
108 2018-02-03 02:48:47 san...@gmail.com qiGdoCl74d..............jZgUdwDyaB 9
109 2018-02-03 02:47:32 pha...@gmail.com ijSRz9xyCw..............8fhq9LHMXE 1,165
110 2018-02-03 02:45:36 pdu...@yahoo.com jXx6lK4bPe..............AnbzhuJlxi 8,635
111 2018-02-03 02:44:33 huy...@gmail.com YV1kstST2T..............Gk20o2KVok 1
112 2018-02-03 02:43:38 vis...@gmail.com 1D4RWssUtw..............R3eS2AMm7L 8,534
113 2018-02-03 02:40:56 coi...@gmail.com ogI3ZLRgaC..............4OjLEAuJXM 8,700
114 2018-02-03 02:39:26 hie...@gmail.com jd8IZA0d2i..............ZGCRoQE19M 9,256
115 2018-02-03 02:38:01 qua...@gmail.com E9kzbaajyb..............S4rbHxy1yF 9,250
116 2018-02-03 02:37:09 fan...@gmail.com BaLlWe4jPx..............PKJvL8O2Sa 7,400
117 2018-02-03 02:33:53 ngu...@gmail.com G68vpZaswQ..............TwxPhjF9zO 8,001
118 2018-02-03 02:19:41 ngu...@gmail.com gCZRBLqQgM..............xmDm0NmIzQ 9,400
119 2018-02-03 02:17:25 snh...@gmail.com rHJeH7WgXB..............oHVhpY5yTE 8,160
120 2018-02-03 02:16:56 son...@gmail.com eqlvc6PJdH..............qKzquuw75p 8,581
121 2018-02-03 02:14:49 lui...@gmail.com DWlO8NfJS2..............tPCllwz3gx 9,500
122 2018-02-03 02:14:38 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 9,267
123 2018-02-03 02:12:19 kha...@gmail.com ZD9zU4CMxL..............NIKcfIJLbf 8,782
124 2018-02-03 02:06:43 lho...@gmail.com f8TpWAeilZ..............eBR1UQZieQ 8,760
125 2018-02-03 02:06:13 dau...@gmail.com Qy1hGGKwB1..............k9rIYzsxM1 8,500
126 2018-02-03 02:04:25 mai...@gmail.com 34ivXk3W9A..............ByeMeWFM1X 9,024
127 2018-02-03 02:01:13 tua...@gmail.com sCpaqrRqR7..............KiRN95Buvo 8,679
128 2018-02-03 02:00:04 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,750
129 2018-02-03 01:58:54 kiw...@gmail.com omYuEVYvxx..............Fd8NASplAj 9,000
130 2018-02-03 01:56:00 Thu...@gmail.com bJFDbCcuth..............s0MrFPiJer 9,087
131 2018-02-03 01:54:27 anh...@gmail.com WPO5JNsWH0..............OSbFNZ8vlD 1
132 2018-02-03 01:54:22 ntt...@gmail.com LcSpB2FLXd..............D3wYNT6gx2 9
133 2018-02-03 01:53:16 mai...@gmail.com FWMkKzDFhX..............WQpKzaoyj1 9,357
134 2018-02-03 01:51:50 tru...@gmail.com VJL1uDDhvR..............dg14YIqmRB 9,000
135 2018-02-03 01:51:29 hod...@gmail.com Rb1xGnSclo..............zwQ3WjBOYX 9
136 2018-02-03 01:48:39 Con...@gmail.com F79V5c4Hpm..............vYX6VY0edo 8,668
137 2018-02-03 01:47:49 Tra...@gmail.com VthSsVXmor..............qQ70qge011 9,058
138 2018-02-03 01:46:49 qua...@gmail.com YUWcdIvURK..............6jpVmRSIwv 8,850
139 2018-02-03 01:46:36 loh...@gmail.com fddNW4HNEI..............6CyU8Dy2su 8,269
140 2018-02-03 01:46:09 anh...@gmail.com JiCzoFks02..............CjShDrMquK 8,818
141 2018-02-03 01:45:50 ngu...@gmail.com CJkUPEJ0xc..............8q3g5gTHCm 8,599
142 2018-02-03 01:45:41 ng....@gmail.com FgrGh6DzyC..............uOP2kV7osw 8,703
143 2018-02-03 01:45:16 man...@gmail.com cRkf0ddehr..............Khgr06BfLK 9
144 2018-02-03 01:45:09 vu....@gmail.com 7qiJVTOx4C..............tIn8B6mRl5 8
145 2018-02-03 01:45:05 dau...@gmail.com sfA23a5vTT..............jNkPQzeTCd 8,679
146 2018-02-03 01:44:58 vub...@gmail.com NTTpeIoXYN..............0Ds7MtOuEO 8,333
147 2018-02-03 01:44:28 ngo...@gmail.com 8in0zbY1b3..............eFyn9uF0Co 8,589
148 2018-02-03 01:43:57 ngt...@gmail.com 5TmV5mA5tP..............eIjZviiHx0 8,570
149 2018-02-03 01:43:15 doa...@gmail.com 2FFImw378x..............ZXCTjDUiNC 9,299
150 2018-02-03 01:42:49 ngo...@gmail.com klcSbNvoV1..............T4EGdd7lKA 8,421
151 2018-02-03 01:42:48 cau...@gmail.com kAynKUteib..............aT8jk7He5G 8,910
152 2018-02-03 01:42:21 LON...@GMAIL.COM rYeUS89Bvo..............66jGUBEAUM 8,905
153 2018-02-03 01:37:29 ngu...@gmail.com JCH0YDalXK..............bs4OYemUG7 8,854
154 2018-02-03 01:37:21 huo...@gmail.com Fv9gEiSUSt..............mw90x7SoWd 8,775