[VUI] Tặng 100 HXT mỗi ngày

Nhằm trợ giúp các thành viên chưa từng tham gia lending có cơ hội thử lending Hextracoin ( HXT COIN). Nam xin mở chương trình tặng HXT coin mỗi ngày. Thể lệ đơn giản như sau:

  1. Các thành viên chưa hoặc đang lending HXT đều có thể tham gia. Nếu chưa có tài khoản, hãy xem bài hướng dẫn đăng ký hextracoin
  2. Vào menu Wallet lấy mã ví HXT coin.
  3. Điền mã ví và email của bạn vào ô bên dưới. Mỗi ngày, mã ví nào dự báo đúng sẽ nhận thưởng.
  4. Chương trình sẽ không cho phép dự báo sau 23h và trước 1h đêm
  5. Khoảng 7h – 7h30 sáng hôm sau, Nam sẽ chuyển 100 HXT vào mã ví đó, nên bạn sử dụng đúng mã ví của mình nhé.

Nếu mạnh thường quân nào nào có tinh thần ủng hộ chương trình vui lòng gửi HXT vào địa chỉ này nhé: Qy1hGGKwB1fcc98R28NCWArRk9rIYzsxM1

Cách tính điểm: người nào có giá dự báo có sai số nhỏ nhất so với BTC là người chiến thắng.

Sai số = Giá dự báo – giá BTC lúc 24h (VN)

Sáng nay, 100 HXT đã gửi cho người chơi ngày 2.2.2018

1 BTC = 9406.04 USD

Dự báo giá BTC - nhận ngay 100 HXT
# Thời gian Email Giá BTC
1 2018-03-24 08:07:37 tua...@gmail.com FgMHaSWdVD..............GZGdDKiuJP 8,897
2 2018-03-12 15:25:20 xua...@gmail.com bn3oWg0lLk..............rOYxy6n7z1 9,457
3 2018-03-12 15:04:43 xua...@gmail.com hdLZMsFQyw..............OjK8QvlKoF 9,599
4 2018-03-02 15:01:44 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 10,880
5 2018-03-02 09:34:26 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,900
6 2018-03-01 15:49:12 hie...@gmail.com FZHqctX5Mk..............Wxcl1ML8cJ 10,650
7 2018-03-01 03:59:53 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,000
8 2018-02-28 02:32:58 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,000
9 2018-02-27 12:17:35 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,500
10 2018-02-27 02:43:23 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 10,025
11 2018-02-26 16:58:36 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,000
12 2018-02-26 04:44:25 kim...@gmail.com 8aBnhbKCJs..............POx9PdmE72 9,805
13 2018-02-25 01:18:33 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 9,137
14 2018-02-24 08:39:37 vs....@gmail.com iqhRb9p9vs..............sUBrh1YWv1 10,395
15 2018-02-24 02:49:05 tra...@gmail.com 5RCeoRFgnW..............fl10DxkwCp 11,490
16 2018-02-24 01:03:22 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,900
17 2018-02-23 05:44:37 tra...@gmail.com 5RCeoRFgnW..............fl10DxkwCp 11,000
18 2018-02-23 05:41:39 vs....@gmail.com iqhRb9p9vs..............sUBrh1YWv1 10,500
19 2018-02-23 01:19:34 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,300
20 2018-02-23 01:17:15 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 9,613
21 2018-02-23 01:08:05 yuk...@gmail.com mLS5vuIeAm..............OnmRNKycNR 9,758
22 2018-02-22 15:54:37 cuo...@gmail.com 1LxTRop7o8..............rmzQKuiWyw 10,101
23 2018-02-22 06:12:33 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 10,623
24 2018-02-22 01:16:52 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,500
25 2018-02-21 05:24:01 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,500
26 2018-02-20 03:20:12 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,300
27 2018-02-19 08:48:43 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,030
28 2018-02-18 15:17:35 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 11,030
29 2018-02-18 04:45:28 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 10,562
30 2018-02-17 04:30:15 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 10,978
31 2018-02-17 01:42:19 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,300
32 2018-02-16 15:47:53 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 9,999
33 2018-02-16 04:45:42 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 9,012
34 2018-02-15 15:00:33 tkm...@live.com PMAHeRLljf..............j3iWRpeKne 9,435
35 2018-02-15 10:04:36 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 9,664
36 2018-02-15 09:28:03 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 10,000
37 2018-02-15 01:59:13 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,256
38 2018-02-14 13:06:50 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 9,424
39 2018-02-14 10:40:22 tha...@gmail.com C36fKgH2Ui..............nLCSqR5tMh 8,664
40 2018-02-14 08:46:01 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 9,000
41 2018-02-14 03:02:38 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,412
42 2018-02-13 11:58:19 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,624
43 2018-02-13 09:03:32 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,750
44 2018-02-13 06:02:21 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,950
45 2018-02-13 04:31:36 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,942
46 2018-02-13 01:50:17 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 9,209
47 2018-02-13 01:14:32 pha...@gmail.com e5WDl6uzw3..............4nUlioW3hZ 9,125
48 2018-02-12 15:59:38 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,816
49 2018-02-12 08:34:19 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,800
50 2018-02-11 12:42:24 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,551
51 2018-02-11 10:02:00 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,302
52 2018-02-10 19:06:42 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,189
53 2018-02-10 16:08:37 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,444
54 2018-02-10 12:54:14 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,675
55 2018-02-10 07:48:52 duc...@gmail.com WGHGyGibqX..............HXc0ZrfL36 9,268
56 2018-02-10 02:25:29 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 9,086
57 2018-02-10 02:18:41 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
58 2018-02-10 02:04:43 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,816
59 2018-02-09 13:46:13 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,132
60 2018-02-09 12:04:57 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,400
61 2018-02-09 02:35:46 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 8,535
62 2018-02-08 17:55:59 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 8,234
63 2018-02-08 15:54:32 hie...@gmail.com FZHqctX5Mk..............Wxcl1ML8cJ 8,125
64 2018-02-08 15:50:31 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 8,324
65 2018-02-08 15:22:45 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 8,952
66 2018-02-08 10:04:11 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,524
67 2018-02-08 09:05:23 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,100
68 2018-02-08 05:15:10 anh...@gmail.com r1H1g8I7bh..............SBmllsoVXm 8,210
69 2018-02-08 04:34:59 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,515
70 2018-02-08 02:55:57 tha...@gmail.com 5YN16kINu8..............Sw7M3sH7u4 8,500
71 2018-02-08 01:34:09 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
72 2018-02-07 22:40:36 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 8,000
73 2018-02-07 15:41:34 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 8,794
74 2018-02-07 15:16:05 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 8,576
75 2018-02-07 14:52:49 lan...@gmail.com ycjhNEZzI7..............UNhuoLqOG2 8,040
76 2018-02-07 12:06:00 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,511
77 2018-02-07 05:35:59 tru...@gmail.com Hz1iEKUtvI..............NIEj1kJfj7 7,827
78 2018-02-07 05:13:55 duo...@gmail.com 1ERlSyo1Jc..............mwemIxCBFC 7,474
79 2018-02-07 05:05:00 ant...@gmail.com 2qm9uADfr8..............ofnwivdNpi 6,333
80 2018-02-07 03:43:36 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 7,654
81 2018-02-07 00:17:31 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 9
82 2018-02-06 21:39:01 bie...@yahoo.com HbUGQ3yOkl..............Iq1gMvqIRL 7,850
83 2018-02-06 18:57:49 tin...@gmail.com UuezXH93OG..............IurJQGwpYP 5,890
84 2018-02-06 17:00:09 tru...@gmail.com Hz1iEKUtvI..............NIEj1kJfj7 7,100
85 2018-02-06 16:04:54 tra...@gmail.com 1LSuy1Fx82..............unUY5Cd92m 7,336
86 2018-02-06 15:36:14 qua...@gmail.com gvD0mA5Nxf..............6flkzoJPtN 7,541
87 2018-02-06 15:08:04 Bin...@gmail.com kgjaDvKaSB..............jOU6GUXTe7 7,109
88 2018-02-06 15:05:18 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 7,324
89 2018-02-06 14:53:08 woo...@gmail.com v9upoNdAHq..............i07QMi9WCa 6,735
90 2018-02-06 14:02:36 lan...@gmail.com ycjhNEZzI7..............UNhuoLqOG2 7,350
91 2018-02-06 13:45:52 ngu...@gmail.com 6im0XLNdmD..............vSmXIxwszr 6,945
92 2018-02-06 11:55:39 ngo...@gmail.com 3ZJobJJpzi..............OE7wBUeu5P 5,840
93 2018-02-06 08:09:04 Mrz...@gmail.com F83OucXerL..............26lFujAOs4 5,438
94 2018-02-03 07:42:34 min...@gmail.com Z6Yq8wnlwr..............l83ORdlXSz 8,647
95 2018-02-03 07:32:20 hie...@gmail.com s4hfGDgdJk..............1kEHQU2f10 8,880
96 2018-02-03 07:16:19 min...@gmail.com s6HgErt16a..............A5PEO938is 8,927
97 2018-02-03 07:16:00 hoa...@gmail.com BdNkL03CFM..............GoTI5jMRhJ 8,984
98 2018-02-03 06:56:58 kim...@gmail.com HZBpJy0v54..............smcj512Dnl 15
99 2018-02-03 06:48:27 hau...@gmail.com LRkc8yxj6i..............17867tx5Z3 9,160
100 2018-02-03 06:36:57 let...@gmail.com 17kAfTDmbF..............r01phBXv5E 7,997
101 2018-02-03 06:10:42 don...@gmail.com hk4q9AzHKj..............i92ugFFEYb 8,669
102 2018-02-03 06:04:46 Hon...@yahoo.com zwRCZn38ID..............7AwDKrWyo5 8,331
103 2018-02-03 06:01:59 lex...@gmail.com erddPUSxfp..............2g7c7uc89T 8,550
104 2018-02-03 05:51:17 mr....@gmail.com KdnqxrbCWW..............ypd1udaDo3 7,500
105 2018-02-03 05:38:11 hie...@gmail.com FZHqctX5Mk..............Wxcl1ML8cJ 8,367
106 2018-02-03 05:30:50 pha...@gmail.com 7gQQp2Y1gj..............RtZpJ6L1i1 8,675
107 2018-02-03 05:24:19 khu...@gmail.com kUFUVznw2g..............gaDjWZ1Ny8 8
108 2018-02-03 05:22:04 pha...@gmail.com R8AycN3hqP..............zusNeBYXvv 8,217
109 2018-02-03 05:06:49 mie...@gmail.com xUeg736zIj..............4O7f577OIf 7,979
110 2018-02-03 04:37:52 doa...@gmail.com apDSWfnIOv..............LT8IehwHR1 9,362
111 2018-02-03 04:34:12 tru...@gmail.com vYOegtm3lZ..............yhHYmwd92k 7,900
112 2018-02-03 04:30:36 ngu...@gmail.com wcEtNgcOac..............skQO1r157Y 8,611
113 2018-02-03 04:13:22 ngu...@gmail.com rP1s6Onuox..............zZWg0wcRsn 8,647
114 2018-02-03 04:12:28 phu...@gmail.com EY0USwlOcF..............CpYMUyCRrf 8,547
115 2018-02-03 04:01:12 thi...@gmail.com 1aOM9llDSS..............KBugkBEep4 8
116 2018-02-03 04:01:04 tra...@gmail.com xkirmU9Qgw..............lBKSVaXld5 9,081
117 2018-02-03 04:00:16 let...@gmail.com 9KyMVxgnRp..............mLY3j8bHYB 8
118 2018-02-03 03:41:19 Tra...@gmail.com D0JRIxs32D..............ifH2X58mab 1
119 2018-02-03 03:25:31 dsn...@gmail.com 54lUfqQHKd..............WAZCcDxE9I 8,535
120 2018-02-03 03:18:29 Doh...@gmail.com zF73pIN9YJ..............AFBnhoxTgI 8,104
121 2018-02-03 03:14:42 let...@gmail.com IHEdRUurkb..............SbJHTlpeg3 8,900
122 2018-02-03 03:12:47 ngo...@gmail.com 5qhirl5oJY..............rVth7t8pQS 9,100
123 2018-02-03 03:11:24 min...@gmail.com eU9hOkliOH..............4fJqMJkrKE 8,920
124 2018-02-03 03:10:02 ngo...@gmail.com kPYyBnhowh..............yGX62WCOAw 8,800
125 2018-02-03 03:07:34 lal...@gmail.com vtii1pXcs8..............A5S6qjSoym 84
126 2018-02-03 03:03:09 ngu...@gmail.com fpoGdVbHs8..............2Gr0xPq2MI 8
127 2018-02-03 03:01:54 hon...@gmail.com nlAOwRmfAP..............FELAA7yksy 9
128 2018-02-03 03:00:35 bab...@gmail.com pNWgyaAQH8..............48l05lRqTG 9
129 2018-02-03 02:56:55 nkl...@gmail.com xCGAbZSamx..............nvnxfPW5k8 8,605
130 2018-02-03 02:54:12 tra...@gmail.com BE2k7S7sLV..............VKEkWSnHo2 9
131 2018-02-03 02:53:38 jyd...@gmail.com FORTCxMmAp..............dYZ3CrczTi 35
132 2018-02-03 02:51:11 tra...@gmail.com rAYxqStiuF..............cWUmxFmMrY 8,210
133 2018-02-03 02:48:47 san...@gmail.com qiGdoCl74d..............jZgUdwDyaB 9
134 2018-02-03 02:47:32 pha...@gmail.com ijSRz9xyCw..............8fhq9LHMXE 1,165
135 2018-02-03 02:45:36 pdu...@yahoo.com jXx6lK4bPe..............AnbzhuJlxi 8,635
136 2018-02-03 02:44:33 huy...@gmail.com YV1kstST2T..............Gk20o2KVok 1
137 2018-02-03 02:43:38 vis...@gmail.com 1D4RWssUtw..............R3eS2AMm7L 8,534
138 2018-02-03 02:40:56 coi...@gmail.com ogI3ZLRgaC..............4OjLEAuJXM 8,700
139 2018-02-03 02:39:26 hie...@gmail.com jd8IZA0d2i..............ZGCRoQE19M 9,256
140 2018-02-03 02:38:01 qua...@gmail.com E9kzbaajyb..............S4rbHxy1yF 9,250
141 2018-02-03 02:37:09 fan...@gmail.com BaLlWe4jPx..............PKJvL8O2Sa 7,400
142 2018-02-03 02:33:53 ngu...@gmail.com G68vpZaswQ..............TwxPhjF9zO 8,001
143 2018-02-03 02:19:41 ngu...@gmail.com gCZRBLqQgM..............xmDm0NmIzQ 9,400
144 2018-02-03 02:17:25 snh...@gmail.com rHJeH7WgXB..............oHVhpY5yTE 8,160
145 2018-02-03 02:16:56 son...@gmail.com eqlvc6PJdH..............qKzquuw75p 8,581
146 2018-02-03 02:14:49 lui...@gmail.com DWlO8NfJS2..............tPCllwz3gx 9,500
147 2018-02-03 02:14:38 lon...@gmail.com a3bU5LrtDc..............7bGpMP1EwT 9,267
148 2018-02-03 02:12:19 kha...@gmail.com ZD9zU4CMxL..............NIKcfIJLbf 8,782
149 2018-02-03 02:06:43 lho...@gmail.com f8TpWAeilZ..............eBR1UQZieQ 8,760
150 2018-02-03 02:06:13 dau...@gmail.com Qy1hGGKwB1..............k9rIYzsxM1 8,500
151 2018-02-03 02:04:25 mai...@gmail.com 34ivXk3W9A..............ByeMeWFM1X 9,024
152 2018-02-03 02:01:13 tua...@gmail.com sCpaqrRqR7..............KiRN95Buvo 8,679
153 2018-02-03 02:00:04 tin...@gmail.com OQYmfxYqBI..............gjBx7VFYAh 8,750
154 2018-02-03 01:58:54 kiw...@gmail.com omYuEVYvxx..............Fd8NASplAj 9,000
155 2018-02-03 01:56:00 Thu...@gmail.com bJFDbCcuth..............s0MrFPiJer 9,087
156 2018-02-03 01:54:27 anh...@gmail.com WPO5JNsWH0..............OSbFNZ8vlD 1
157 2018-02-03 01:54:22 ntt...@gmail.com LcSpB2FLXd..............D3wYNT6gx2 9
158 2018-02-03 01:53:16 mai...@gmail.com FWMkKzDFhX..............WQpKzaoyj1 9,357
159 2018-02-03 01:51:50 tru...@gmail.com VJL1uDDhvR..............dg14YIqmRB 9,000
160 2018-02-03 01:51:29 hod...@gmail.com Rb1xGnSclo..............zwQ3WjBOYX 9
161 2018-02-03 01:48:39 Con...@gmail.com F79V5c4Hpm..............vYX6VY0edo 8,668
162 2018-02-03 01:47:49 Tra...@gmail.com VthSsVXmor..............qQ70qge011 9,058
163 2018-02-03 01:46:49 qua...@gmail.com YUWcdIvURK..............6jpVmRSIwv 8,850
164 2018-02-03 01:46:36 loh...@gmail.com fddNW4HNEI..............6CyU8Dy2su 8,269
165 2018-02-03 01:46:09 anh...@gmail.com JiCzoFks02..............CjShDrMquK 8,818
166 2018-02-03 01:45:50 ngu...@gmail.com CJkUPEJ0xc..............8q3g5gTHCm 8,599
167 2018-02-03 01:45:41 ng....@gmail.com FgrGh6DzyC..............uOP2kV7osw 8,703
168 2018-02-03 01:45:16 man...@gmail.com cRkf0ddehr..............Khgr06BfLK 9
169 2018-02-03 01:45:09 vu....@gmail.com 7qiJVTOx4C..............tIn8B6mRl5 8
170 2018-02-03 01:45:05 dau...@gmail.com sfA23a5vTT..............jNkPQzeTCd 8,679
171 2018-02-03 01:44:58 vub...@gmail.com NTTpeIoXYN..............0Ds7MtOuEO 8,333
172 2018-02-03 01:44:28 ngo...@gmail.com 8in0zbY1b3..............eFyn9uF0Co 8,589
173 2018-02-03 01:43:57 ngt...@gmail.com 5TmV5mA5tP..............eIjZviiHx0 8,570
174 2018-02-03 01:43:15 doa...@gmail.com 2FFImw378x..............ZXCTjDUiNC 9,299
175 2018-02-03 01:42:49 ngo...@gmail.com klcSbNvoV1..............T4EGdd7lKA 8,421
176 2018-02-03 01:42:48 cau...@gmail.com kAynKUteib..............aT8jk7He5G 8,910
177 2018-02-03 01:42:21 LON...@GMAIL.COM rYeUS89Bvo..............66jGUBEAUM 8,905
178 2018-02-03 01:37:29 ngu...@gmail.com JCH0YDalXK..............bs4OYemUG7 8,854
179 2018-02-03 01:37:21 huo...@gmail.com Fv9gEiSUSt..............mw90x7SoWd 8,775